Dba en français
Dba in English
Dba Polski
 
 
Polish Desk
Dba Polish Desk Ascopol
Kontakt
Agnieszka PASZKOWSKI
+33 (0)1 42 44 21 00

Nasza sekcja Polish Desk oferuje rozwiązania odpowiadające potrzebom firm polskich dziaŁających na rynku francuskim w zakresie : obowiązków księgowych, podatkowych i socjalnych jak i obsŁugi administracyjnej.

Ekipa Polish Desk-u jest dwujęzyczna, francusko – polska.

Ksiegowość i sprawozdania

Dostosowując się do organizacji firm proponujemy:

  • Prowadzenie peŁnej ksiegowości oddziaŁów lub filii francuskich,
  • Lub nadzór nad księgowością prowadzoną w siedzibie ze szczególnym uwzględnieniem prawidŁowej interpretacji przepisów francuskich.

Na prośbę klientów sporzadzamy również sytuacje okresowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz inne sprawozdania) zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z siedziby.

Kwestie podatkowe

Sporządzamy wszelkie deklaracje wymagane przez francuski system podatkowy jak i te charakterystyczne dla firm zagranicznych :

  • Deklaracje podatkowe dotyczące budów dŁugoterminowych (przekraczających 18 miesiecy zgodnie z umowa francusko-polską),
  • Deklaracje VAT dla firm polskich nie mających zakŁadu we Francji,
  • Prośby o zwrot VAT-u naliczonego we Francji,
  • Deklaracje podatku pracowników (u źródŁa) dla personelu oddelegowanego do Francji …

Oferujemy również asystę podczas kontroli Urzędów Skarbowych we wspóŁpracy z adwokatami specjalizującymi się  w sprawach podatkowych oraz socjalnych w relacjach polsko - francuskich .

Kwestie socjalne

Oprócz typowych list pŁac oferujemy usŁugi charakterystyczne dla firm zagranicznych :

  • Sporządzanie list pŁac dla pracowników nie będących rezydentami Francji wraz z deklaracjami skŁadek spoŁecznych,
  • Kontrola obowiazków administracyjnych firmy wynikających z oddelegowania pracowników,
  • Asysta podczas kontroli URSSAF lub Inspekcji Pracy…

Pozostale usŁugi

Pomagamy firmom w prawidŁowej interpretacji przepisów francuskich oraz w  wypeŁnianiu niezbędnych obowiązków administracyjnych zarówno dla przedsiębiorstwa jaki i pracowników.