Dba en français
Dba in English
Dba Polski
 
 
Dba - Polnicy Ascopol Dba - Polnicy

Christophe DE BREBISSON Laurent CAPBERN Alexia VERGNET Antoine DALAKUPEYAN Philippe BOUCHER Laurent ECHAUZIER Matthieu BIANCO Arnaud LAPLANCHE Gaetan ANNON
Christophe de Brebisson

Christophe de BRÉBISSON
Partner zarządzający w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Biegły księgowy i biegły rewident, Christophe de BREBISSON uzyskał dyplom w dziedzinie audytu prawnego, księgowego i podatkowego na Uniwersytecie w Clermont Ferrand. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w doradztwie finansowym i zarządzaniu organizacyjnym w instytucjach publicznych i prywatnych.

Christophe de BREBISSON rozpoczął  karierę w 1996 roku w kancelarii Pricewaterhousecoopers, którą opuścił w 2002 roku aby stworzyć dział wsparcia transakcyjnego w ramach grupy Dba.
Działalność tą prowadzi dla jednostek publicznych i przedsiębiorstw prywatnych z różnych dziedzin i różnych wielkości (motoryzacja, szkolenia, porty lotnicze, usługi medyczne, jednostki terytorialne, stowarzyszenia, firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa).

Dla tak specyficznej i zróżnicowanej klienteli oraz ich problematyki, Christophe de BREBISSON świadczy usługi w zakresie : rozwoju aktywów, montażu kompleksowych operacji finansowania w ramach ekspansji zewnetrznej przedsiębiorstwa lub jego restrukturyzacji, towarzyszenie szefom firm w trakcie realizacji przez nich operacji finansowych, optymizacji systemów informacyjnych, opracowania narzedzi decyzyjnych (tablic, schematów, zestawień) dla zarządzających firmami, zarządzania organizacyjnego, rozwoju metod zarządzania w strukturach publicznych w ślad za reformą strukturalną wdrażaną przez państwo.

Laurent Capbern

Laurent CAPBERN
Partner zarządzający działem międzynarodowym.

Biegły ksiegowy i biegły rewident, Laurent CAPBERN posiada 11 letnie doświadczenie w dziedzinie ksiegowości i audytu.

Laurent CAPBERN rozpoczął  karierę w 2000 roku w dziale międzynarodowym kancelarii Ernst & Young, gdzie zajmował się głównie świadczeniem usług na rzecz międzynarodowych grup z różnych sektorów (usługi, energia odnawialna, budownictwo), oraz rozwinął swoje kompetencje w dziale nieruchomości.

Laurent CAPBERN dołączył do grupy Dba jako współodpowiedzialny za dział międzynarodowy. Pod jego kierownictwem dział proponuje rozwiązania odpowiadające potrzebom filii i oddziałów francuskich międzynarodowych grup w zakresie : respektowania obowiazków księgowych, podatkowych i socjalnych, przygotowywania sprawozdań wedlug norm wytyczonych przez grupę, oraz pomoc w kwestiach administracyjnych.

Laurent CAPBERN odpowiada na potrzeby tak specyficznej klienteli dzięki znajomości różnych kręgów kulturowych i ich praktyki księgowej, oraz problematyki w zakresie fiskalnym i socjalnym różnych krajów.

Laurent CAPBERN jest również odpowiedzialny w grupie Dba za dział nieruchomosci.
  Alexia VERGNET

  Alexia VERGNET
  Partner zarządzająca działem międzynarodowym.

  Biegła księgowa i biegła rewident, uzyskała tytuł magistra w dziedzinie Prawa Handlowego, posiada ponad 12 letnie doświadczenie w dziedzinie ksiegowości i audytu.

  Alexia Vergnet rozpoczęła karierę w 1999 roku w kancelarii Pricewaterhousecoopers, świadcząc usługi dla przedsiębiorstw z  różnych branż  (usługi, przemysł, nieruchomosci), zarówno małych i średnich, jak i dużych grup międzynarodowych i firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Alexia Vergnet dołączyła do grupy Dba w roku 2006 jako współodpowiedzialna za dział międzynarodowy. Jego celem jest proponowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom filii i francuskich oddziałów grup międzynarodowych w zakresie : respektowania obowiązków księgowych, podatkowych i socjalnych, przygotowywania sprawozdań według norm wytyczonych przez grupę, oraz pomoc w kwestiach administracyjnych.
  Obsługa klientów międzynarodowych pozwoliła Alexii VERGNET na rozwinięcie kompetencji dostosowanych do potrzeb tej specyficznej grupy.

  W grupie Dba Alexia Vergnet jest odpowiedzialna za szkolenia pracowników.

  Jest również wykladowcą finansów na Uniwersytecie Sorbona.

   Antoine DALAKUPEYAN

   Antoine DALAKUPEYAN
   Partner zarządzający działem outsourcingu.

   Biegły ksiegowy i biegły rewident, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, posiada ponad 12 letnie doświadczenie w dziedzinie audytu i ksiegowości, specjalizuje się w outsourcingu.

   Antoine DALAKUPEYAN rozpoczął karierę w kancelarii Pricewaterhousecoopers, którą opuścił w 2004 roku aby dołączyć do grupy Dba jako odpowiedzialny za dział outsourcingu w dziedzinie ksiegowości i finansów.

   Antoine DALAKUPEYAN prowadzi swoją działalność dla firm ze wszystkich sektorów, pracując przede wszystkim dla francuskich filii grup międzynarodowych oraz dużych grup francuskich.

   Pod jego kierownictwem dział outsourcingu proponuje usługi dostosowane do wymogów klienta.

   Do jego specjalizacji należą :
   • Rozpoczęcie działalności lub jej nagły wzrost i związany z tym problem rekrutacji i rozrostu ekipy pracowników
   • Operacje restrukturyzacji przedsiębiorstw pociągajace za sobą odejście całości lub części ekipy
   • Zakup nowego sektora działalności bez należącego do niego personelu
   • Koncentracja firmy na działalności podstawowej powodująca transfer ekipy na miejsce i pracę u klienta

   Dla tak specyficznej klienteli Antoine DALAKUPEYAN jest zródłem umiejętności dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a jego elastyczna ekipa bardzo szybko dostosowuje się do każdej organizacji.

   Philippe BOUCHER

   Philippe BOUCHER
   Partner zarządzający w dziale małych i średnich przedsiębiorstw.

   Philippe BOUCHER uzyskał dyplom Izby Handlowej w Paryżu, posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

   Rozpoczął swoją karierę w 1986 roku w kancelarii biegłych rewidentów Régis de Brébisson.
   Począwszy od 2005 roku, Philippe BOUCHER jest partnerem w grupie Dba w dziale obsługi małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów działalności (motoryzacja, reklama, handel, przemysł, budownictwo i inne)

   Pod jego kierownictwem sekcja ta rozwija misje obsługi firm, odpowiadając na liczne zagadnienia związane z problematyką prawną, podatkową i ksiegową.
    Laurent ECHAUZIER

    Laurent ECHAUZIER
    Partner zarządzający w dziedzinie audytu.

    Laurent ECHAUZIER, biegły księgowy i biegły rewident, posiada 20 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

    Po 15 latach pracy, Laurent ECHAUZIER opuścił kancelarię Pricewaterhousecoppers aby dołączyć do grupy Dba jako odpowiedzialny za dzial audytu, który reprezentuje w ramach HLB France.

    Laurent i jego grupa działają w przedsiębiorstwach rodzinnych, grupach francuskich i międzynarodowych oraz stowarzyszeniach.

    Pod jego kierownictwem, dział audytu Dba rozwija misje audytu przepisowego oraz na żądanie klienta, due dilligence, badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (według międzynarodowych norm księgowych i wytycznych francuskich), audytu na potrzeby fuzji przedsiębiorstw.

    Laurent ECHAUZIER prowadzi szkolenia z przestrzegania norm księgowych i audytu, jest członkiem Stowarzyszenia Doradców i Biegłych Rewidentów.
     Matthieu BIANCO

     Matthieu BIANCO
     Partner zarządzający działem bankowości.

     Matthieu BIANCO uzyskał licencjat w zakresie Międzynarodowych Nauk Ekonomicznych i dyplom Wyższych Studiów w Księgowości i Finansach, posiada ponad 10 letnie doświadczenie w dziedzinie księgowości i usług doradczych.

     Matthieu BIANCO rozpoczął  karierę w 1999 roku w kancelarii Pricewaterhousecoopers, którą opuścił w 2005 roku aby dołączyć do grupy Dba jako menedżer działu bankowości.

     Pod jego kierownictwem, od 3 lat, sekcja bankowości grupy Dba rozwija misje wspierania i doradztwa dla dużych grup bankowych zarówno francuskich jak i międzynarodowych : interwencje na łonie ekip księgowych i konsolidacyjnych, opracowanie i rozwój sprawozdań, konsultacje w zakresie zarządzania, asysta podczas wdrażania i wytyczania optymalnego programu organizacji.

     Dział bankowości grupy Dba proponuje swoim klientom kompetencje dostosowane do indywidualnych potrzeb, a zwłaszcza :  realizacje prac związanych z zestrojeniem procesów księgowych, porównanie ksiegowości z dokumentacją bankową w sytuacji bieżącej i latach ubiegłych.

     Arnaud LAPLANCHE

     Arnaud LAPLANCHE
     Partner, prezes grupy Dba

     Biegły księgowy i biegły rewident, Arnaud LAPLANCHE posiada 12 letnie doświadczenie w dziedzinie bankowości.

     Arnaud LAPLANCHE  rozpoczął  karierę w 1997 roku w kancelarii Pricewaterhousecoopers, którą opuścił w 2004 roku aby zalożyć grupe Dba, której jest dzisiaj prezesem.

     Do jego zadań należy utrzymanie odpowiedniej polityki grupy i Dbanie o jej ciągły rozwój.
     Arnaud LAPLANCHE  reprezentuje grupę Dba na łonie organizacji HLB France i HLB International.

     Wraz z Matthieau Bianco, Arnaud LAPLANCHE  zajmuje się w grupie sektorem bankowym.
     Prowadzi swoją dzialalność dla dużych międzynarodowych grup bankowych rozwijając przy tym nadzór i doradztwo.

     Arnaud LAPLANCHE  wykłada finanse na Uniwersytecie Sorbona.
      Gaetan ANNON

      Gaëtan ANNON
      Partner zarządzający w dziale płac i zasobów ludzkich.

      Gaëtan ANNON uzyskał dyplom Wyższych Studiów w Ksiegowości i Finansach. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w dziedzinie outsourcingu płac i doradztwa personalnego.

      Gaëtan ANNON rozpoczął  karierę w 1995 roku w kancelarii Pricewaterhousecoopers, którą opuścił w 2008 roku aby dołączyć do grupy Dba jako odpowiedzialny za dział płac i zasobow ludzkich.
      Gaëtan ANNON prowadzi swoja działalność dla firm z różnych sektorów (Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia, Przemysł), francuskich i międzynarodowych, notowanych lub nie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

      Pod jego kierownictwem dział rozwija misje outsourcingu w dziedzinie płac i zasobów ludzkich jak i misje wdrażania i konsultacji w ramach doradztwa personalnego i zarządzania zasobami ludzkimi dla pojedynczych firm jak i dużych grup francuskich i międzynarodowych, gdzie liczba personelu waha się między 1 a 5000.
      Do specjalności tego działu grupy Dba należy głównie : outsourcing wystawiania list płac i składek spolecznych, outsourcing problematyki szkoleń, audyt płac i zgodności z regulacjami, oddelegowywanie do klientow specjalistów w dziale płac, tymczasowo lub na stałe, wdrażania rozwiązań w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi, liczne konsultacje.